PERKHIDMATAN

  MENU

PERKHIDMATAN







PERMOHONAN RUMAH KOS RENDAH NEGERI SABAH.

PENGENALAN

Setiap permohonan rumah kos rendah yang dibuat hendaklah mengisi borang permohonan rumah rendah yang boleh didapati di ibu pejabat Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar (LPPB), Kota Kinabalu,  pejabat cawangan LPPB di Sandakan dan pejabat cawangan LPPB di Tawau.  Semua borang permohonan yang diterima akan diproses menggunakan Sistem Pendaftaran Terbuka Berkomputer yang diseragamkan di seluruh negara.  Di bawah sistem ini semua permohonan akan didaftarkan dan diproses menggunakan sistem pembahagian markah. Permohonan rumah kos rendah adalah terbuka sepanjang tahun. Namun penjualan dan pengagihan rumah kos rendah hanya akan dilakukan apabila projek pembangunan perumahan di satu-satu kawasan atau daerah telah dimulakan.

 

(i).      SYARAT-SYARAT ASAS PERMOHONAN:

 1. Pemohon mestilah seorang warganegara Malaysia dan memiliki kad pengenalan Malaysia;
 2. Keutamaan kepada penduduk asal Sabah yang menetap di kawasan projek yang dipohon;
 3. Berumur 18 tahun dan ke atas;
 4. Berstatus berkahwin, balu, janda, duda dan bujang;
 5. Keutamaan bagi pemohon yang mempunyai tanggungan keluarga;
 6. Jumlah pendapatan bersama suami/isteri atau bujang tidak melebih RM2500.00 sebulan;
 7. Tidak memiliki rumah atau tanah untuk tapak rumah di atas nama pemohon atau suami/isteri pemohon;
 8. Satu permohonan bagi setiap pasangan suami/isteri;
 9. Bagi projek perumahan yang dibina dalam kawasan yang diwartakan sebagai “Native Reserve”, hanya Pemohon Bumiputera Sabah sahaja yang layak memohon.

 

(ii).     SYARAT-SYARAT TAMBAHAN PERMOHONAN:

1.Kategori 1 – Harga Rumah RM32,000.00
Bagi pemohon yang berpendapatan antara RM500.00 –RM1,500.00 sebulan;

2.Kategori 2 – Harga Rumah RM36,000.00 dan ke atas
Bagi pemohon yang berpendapatan antara RM750.00 –RM1,800.00 sebulan;

3.Kategori 3 – Harga Rumah RM42,000.00
Bagi pemohon yang berpendapatan antara RM750.00 –RM2,500.00 sebulan;

4.Kategori 4 – Harga Rumah RM47,000.00
Bagi pemohon yang berpendapatan antara RM500.00 –RM2,500.00 sebulan;

 

(iii).    BORANG PERMOHONAN RUMAH BOLEH DIPEROLEHI:

1.

Ibu Pejabat Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar
Tingkat 14, Wisma Perindustrian
Jalan Istiadat,  Likas
88400 Kota Kinabalu.
No. Telefon: 088-287777 (Ext: 412 – Kaunter Borang).

2.

Pejabat Cawangan LPPB Sandakan
Blok A12, Lot B09, Sri Taman,
Batu 3 ½, Jalan U tara,
90000 Sandakan, Sabah.
Peti Surat 1388,
90008 Sandakan.
No. Telefon: 089-218719
No. Faks: 089-218719

3.

Pejabat Cawangan LPPB Tawau
Blok 15, Lot B7, Flet Kondominium
Taman Semarak, Tawau.
W.D.T 62
91009 Tawau.
No. Tel: 089-714169
No. Fax: 089-714169

 

 

(iv).    PANDUAN MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN:

 1. Pastikan borang permohonan diisi dengan lengkap dan jelas
 2. Borang permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses dan akan dikembalikan kepada pemohon;
 3. Sertakan Salinan dokumen yang berkaitan yang telah disahkan benar;
 4. Bagi pemohon yang tidak mempunyai slip gaji, boleh mengemukakan surat akuan bersumpah tentang pendapatannya;
 5. Maklumat yang diberikan hendaklah benar. Seandainya didapati maklumat yang diberikan adalah PALSU, permohonan akan ditolak;
 6. Pastikan setiap borang permohonan yang dikemukakan telah menerima resit penerimaan daripada LPPB;
 7. Sebarang urusan pembaharuan atau perubahan maklumat adalah PERCUMA selepas pendaftaran dibuat;
 8. Jika berlaku sebarang pertukaran alamat, sila maklumkan Unit Borang, bahagian harta, penjualan dan pemasaran, LPPB;
 9. Segala urusan surat menyurat dan merujuk status pemohonan hendaklah menggunakan NO KAD PENGENALAN pemohon;

 

Adalah dicadangkan juga untuk mengemaskini sistem pemohonan rumah kos rendah, perkara-perkara berikut turut dicadangkan:

 1. Tempoh sah setiap pemohonan rumah kos rendah tidak MELEBIHI 5 TAHUN. Selepas tamat tempoh tersebut. Pemohon dikehendaki mendaftar semula/membuat pembaharuan maklumat peribadi. Pemohon yang gagal dianggap tidak berminat. Sebagai contoh di Negeri Selangor tempoh sah pemohonan hanya 2 TAHUN SAHAJA dan di negeri Johor tempoh sah pemohonan hanya 5 TAHUN;
 2. Borang permohonan rumah kos rendah YANG TIDAK LENGKAP tidak akan diproses  dan AKAN DIKEMBALIKAN KEPADA  PEMOHON

 

 

Utama
PENAFIAN: LPPB tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat yang diperolehi daripada Laman Web ini.
Dibangun dan diselenggara oleh Unit IT LPPB. Paparan terbaik menggunakan resolusi 1024 x 768
Dasar Keselamatan Dasar Privasi Peta Laman Bantuan
Hakcipta Terpelihara©2012 LPPB